483.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Số sàn 5 cấp

500.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Số sàn 5 cấp/5MT

536.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hộp số tự động vô cấp/ CVT

555.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hộp số tự động vô cấp

586.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hộp số tự động vô cấp

719.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5 chỗ
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp CVT

765.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5 chỗ
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp CVT

860.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5 chỗ
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp

Sedan

CAMRY 2.0G

1.070.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp CVT

Sedan

CAMRY 2.0Q

1.185.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp CVT

Sedan

CAMRY 2.5Q

1.370.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động 8 cấp

1.460.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng + Điện
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp E-CVT