746.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Đa dụng thể thao
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp

846.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Đa dụng thể thao
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp

936.000.000

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Đa dụng thể thao
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xe nhập khẩu Thái Lan
 • Số tự động vô cấp CVT